Strategi management

Ydelser

Når strategien er på plads og klar til at blive eksekveret,
tilbyder vi hjælp med at facilitere styringen og drive processen, hvilket vil foregå i tæt samarbejde med jeres organisation.

Strategi management

Ydelser

Når strategien er på plads og klar til at blive eksekveret,
tilbyder vi hjælp med at facilitere styringen og drive processen, hvilket vil foregå i tæt samarbejde med jeres organisation.

En strategi skaber først reel værdi, når resultaterne deraf når ud til slutbrugeren. Derfor er det altafgørende at drive en effektiv proces omkring implementeringen.

Den reelle værdiskabelse af strategien

Strategi management ligger i naturlig forlængelse af strategiudviklingen. En strategi skaber først reel værdi, når resultaterne deraf når hele vejen ud til slutbrugeren. Derfor er det altafgørende at drive en effektiv proces omkring implementeringen af strategien i organisationen, så den kan eksekveres.

En opgave der kan være udfordrende for en organisation at prioritere, fordi den typisk skal påtages oven i den almindelige daglige drift, og det kan gøre det svært at operationalisere de nye strategiske initiativer optimalt.

Her kan vi hjælpe med ekstra hænder til igangsætning og ledelse af implementeringen.

Vi kan drive implementeringen både være i forlængelse af en strategi, vi har været med til at udvikle, men også på en strategi, som allerede er udviklet, enten internt eller fra anden ekstern samarbejdspartner.

Læs mere om de enkelte faser som typisk vil være en del af strategi management, nedenfor.

Identificering & prioritering

Afhængig af hvor konkret strategien der skal eksekveres på er, og hvor målrettet den er til netop dit ansvarsområde, vil det ofte give mening at bryde strategiens overordnede mål og initiativer ned i nogle mere konkrete programmer, projekter og aktiviteter.

Vi hjælper her med at identificere og beskrive disse på baggrund af en solid forståelse af strategiens formål, såvel som virksomhedens/teamets ansvar, kapacitet og organisering. Vi skaber struktur og overblik over, hvordan de konkrete aktiviteter linker op mod den overordnede strategi, og vurderer hvordan de individuelt bidrager til at nå målsætningen. 

Når de konkrete aktiviteter er identificeret, giver det rigtig god mening at foretage en prioritering, ved at kortlægge aktiviteterne ud fra hvilke der skaber mest forretningsmæssig værdi, og hvad det kræver af ressourcer at komme i mål.

Derudover synliggøre evt. afhængigheder og synergi imellem aktiviteterne, som er relevant for planlægning og eksekvering. På denne måde sikrer vi et bedre grundlag for at kunne skabe mest værdi hurtigst muligt.

Planlægning & ledelse

Ved planlægningen specificeres team og tidsplan for eksekvering af hvert projekt eller aktivitet, med udgangspunkt i relevant forhold som kapacitet, organisatorisk set-up, budget, deadlines, ledelse mm., ligesom der tages højde for de evt. omkringliggende strategiske initiativer. Her sikres en klar plan for fremdrift, som skal bruges til intern forventningsafstemning samt fremadrettede ved ledelsen af implementering. 

Ofte vil vores kunder selv tage over her, og lede selve implementeringen. Dog kan det, særligt ved større programmer med mange og/eller komplekse projekter, give rigtig god mening at sikre den overordnede retning og fremdrift hos én programleder. En rolle som vi også tilbyder at påtage, og som vi vil udføre i særdeles tæt samarbejde med jeres interne team. 

Identificering & prioritering

Afhængig af hvor konkret strategien der skal eksekveres på er, vil det ofte give mening at bryde strategiens overordnede mål og initiativer ned i nogle mere konkrete programmer, projekter og aktiviteter. 

Vi hjælper her med at identificere og beskrive disse på baggrund af en solid forståelse af strategiens formål, såvel som virksomhedens/teamets ansvar, kapacitet og organisering. Vi skaber struktur og overblik over, hvordan de konkrete aktiviteter linker op mod den overordnede strategi, og vurderer hvordan de individuelt bidrager til at nå målsætningen. 

Når de konkrete aktiviteter er identificeret, foretages en prioritering ved at kortlægge aktiviteterne ud fra hvilke der skaber mest forretningsmæssig værdi, og hvad det kræver af ressourcer at komme i mål.

På denne måde sikrer vi det bedste grundlag for at kunne skabe mest værdi hurtigst muligt.

Planlægning & ledelse

Ved planlægningen specificeres team og tidsplan for eksekvering af hvert projekt eller aktivitet. Her tages udgangspunkt i relevante forhold såsom nuværende ressourcer, organisatorisk set-up, budget, deadlines, andre sideløbende strategiske initiativer mm.. Her sikres en klar plan for fremdrift, som skal bruges til intern forventningsafstemning samt fremadrettet ledelse af implementeringen. 

Herefter vil I kunne være i stand til selv tage over og lede selve implementeringen.

Dog kan det, særligt ved større programmer med mange og/eller komplekse projekter, give rigtig god mening at sikre den overordnede retning og fremdrift hos én programleder. En rolle som vi også tilbyder at påtage, og som vi vil udføre i særdeles tæt samarbejde med jeres interne team.

Cases

Din marketing-maskine er en etbenet fodboldspiller Af Jacob Holst Mouritzen Vi er de seneste 10 år blevet verdensmestre i at måle vores …

Vækststrategi for en større medlems-organisation I samarbejde med organisationen udviklede vi en vækststrategi som havde til formål at løse to væsentlige strategiske …

Hvilken type CMO har din virksomhed brug for? Af Maria Holst Mouritzen I en tid hvor kandidater ikke hænger på træerne, er …

Kan en virksomhed tjene penge på at være god? Af Jacob Holst Mouritzen Som kommerciel aktør ligger der betydelige muligheder i brand …

Vil du høre mere om hvad vi kan gøre for netop dig indenfor strategi management?

Kontakt os

Som alt andet vil det endelige format på strategi management afhænge af jeres specifikke situation, og formes så det bliver mest optimalt til at løse netop jeres behov. 

Kontakt os derfor til en snak om hvordan vi bedst kan skabe værdi for jer.

Maria Holst Mouritzen

maria@holstmouritzen.dk
Tlf. +45 41259117

Jacob Holst Mouritzen

jacob@holstmouritzen.dk
Tlf. +45 31670335

Holst Mouritzen Aps

Ved Stranden 20, 1. 
1061 København K
Danmark

CVR: 41079738

Tlf: +45 31670335

Mail:  jacob@holstmouritzen.dk

orsted-stickers-110x55-grønel-rgb

Følg os

© Holst Mouritzen 2022