Vækststrategi for en større medlems-organisation

I samarbejde med organisationen udviklede vi en vækststrategi som havde til formål at løse to væsentlige strategiske udfordringer. Først at definere potentialet i et nyt marked, afgrænset af nye medlemskriterier. Dernæst at bruge den viden til at give et konkret svar på, hvilke marketing- og branding indsatser der kan opfange det nye potentiale.

Udfordringen

En større dansk medlemsorganisation kom til os med ønsket om at få udviklet en vækststrategi. Henvendelsen skete på baggrund af et mål fra bestyrelsen, som man i Marketing ikke vidste, hvordan man skulle nå. Målet var at øge medlemsbasen markant over en årrække, men om dette var realistisk var der usikkerhed omkring. Organisationen havde ændret sine medlemskriterier og stod pludseligt foran et hidtil ukendt marked og et svært definerbart potentiale.

Løsningen

Ved at dykke ned i forretningsstrategien og igennem dialog med relevante stakeholders stod det klart for os, at der var to hovedudfordringer, som vækststrategien skulle hjælpe med at løse.

Den første var, at organisationens ændrede medlemskriterier forårsagede en usikkerhed omkring, hvilket potentiale den stod foran.

Til at afsøge dette potentiale igangsatte vi først en markeds-undersøgelse. Udover at bestemme størrelsen af potentialet i markedet, hjalp undersøgelsen også med at vurdere, hvor i markedet potentialet lå og hvilke drivers og barrierer, der var de væsentligste for segmenterne. 

Der blev via denne undersøgelse skabt en forståelse af segmenterne som muliggjorde, at vi kunne definere en ny position for organisationen og at skabe nogle konkrete værditilbud til segmenterne.

Værditilbuddene blev herefter testet for at få en bedre forståelse af, hvad der kunne drive responsen hos segmenterne. 

Organisationen havde et velfungerende marketing set-up, men der var blevet fokuseret for meget på performance marketing og organisationen havde således allerede hentet de varme leads og hvervningen var begyndte at stagnere. 

Vi vurderede i fællesskab med organisationen, at den nye position krævede ny og tydelig kommunikation og en ny brandplatform. 

Samarbejdet resulterede således i et nyt mål at stile mod – en klar defineret målgruppe og en dyb, menneskelig forståelse af denne.

Dernæst en række anbefalinger, der blandt andet indeholdt et opsving i marketingbudgettet for at føre strategien til dørs.

Slutteligt et konkret svar på, hvad der skulle til for at nå målsætningen – nemlig de marketing- og branding indsatser vi foreslog på baggrund af vækststrategien. 

I halen af dette hjalp vi ydermere med transformationsplaner for, hvordan de i Marketing i fremtiden skulle arbejde anderledes baseret på anbefalingerne for at opnå vækst.

Værdiskabelse

Vi fandt og definerede potentialet for vækst på baggrund af indhentede data og skabte et belæg for, det der skulle kommunikeres og gøres fremadrettet. 


Vi aflivede påstande og hypoteser som eksisterede i organisationen, der hidtil havde skabt barrierer for udvikling. I processen opstod en god dialog internt, konkrete argumenter og resultater, der sammen med strategien skabte ensretning i organisationen på tværs.

Samarbejdet resulterede i en langsigtet plan, med fokus på hvordan vækstpotentialet kunne hentes over en årrække, som er retningsgivende for flere led i organisationen, ikke kun marketingafdelingen.

Kampagneledelse af konference på tværs af Norden En plug and play kommunikations- og kampagnestrategi gjorde det muligt for en dansk marketingkonference at …

Strategieksekvering for tech scale-up En ny marketingstrategi og processer for, hvordan denne skulle implementeres, gjorde virksomheden fokuseret på at vækste yderligere i …

Go-to-market strategi for start-up En analyse af markedet og prioritering af ressourcer, gjorde tech start-uppen klar til at lancere deres koncept. Udfordringen …

Kampagneledelse af konference på tværs af Norden En plug and play kommunikations- og kampagnestrategi gjorde det muligt for en dansk marketingkonference at …

Strategieksekvering for tech scale-up En ny marketingstrategi og processer for, hvordan denne skulle implementeres, gjorde virksomheden fokuseret på at vækste yderligere i …

Holst Mouritzen Aps

Strandgade 4a
1401 København K
Danmark

CVR: 41079738

tlf +45 31 67 03 35

Mail:  jacob@holstmouritzen.dk

Følg os

© Holst Mouritzen 2021