Social Media Strategi til Emerging

Kombinationen af en klar strategi og en konkret playbook gjorde Emerging netværket klar til at styrke deres indsats på sociale medier.

Udfordringen

Emerging kom til Holst Mouritzen med et ønske om at styrke deres tilstedeværelse på sociale medier, for primært at skabe flere og bedre kunderelationer, samt sekundært for at kunne inspirere mere gennem øget synlighed af deres netværks faglighed og organisationsform.

Udfordringen for Emerging, i forhold til at anvende sociale medier, grundede primært i at netværket af individuelle konsulenter alle havde forskellige tilgange til og barrierer overfor brugen af sociale medier. Der var derfor først og fremmest brug for brand alignment, for at sikre oplevelsen af netværket udadtil, og derudover behov for konkrete guidelines til hvordan man bedst udkommer og skaber engagement med forskellige formål – individuelt og som gruppe.

Løsningen

På baggrund af en workshop, hvor vi identificerede de vigtigste formål og forventninger til den fremtidige indsats på sociale medier og kortlagde de største barrierer for at nå de mål, startede vi strategiudviklingen.

 

Vores anbefaling udmøntede sig overordnet i at flytte Emerging til en mere centraliseret SoMe strategi, hvor klare retningslinjer ville sikre en stærk og ensartet brand oplevelse, mens der samtidig skabes mest mulig reach og synergi med decentral eksekvering fra gruppen af konsulenter. Vi tydeliggjorde prioriteterne ifht. valg af SoMe kanaler, og anbefalede en strategi for indholdet, der skulle balancere en langsigtet brand opbygning med den mere kortsigtede lead generering, og som samlet set skulle bo under en fælles “content umbrella”. 

Med strategien sikrede vi at alle i netværket forstod og købte ind i det større billede, men samtidig kunne se sig selv i en individuel rolle i det nye setup, der matchede ens personlige ambition om SoMe engagement. 

For at gøre det nemmere at begynde aktiveringen af den nye SoMe strategi, udarbejdede vi en konkret SoMe playbook, med retningslinjer og vejledning til at skabe og poste konkret indhold. 

Værdiskabelse

Emerging kom til Holst Mouritzen med et ønske om at styrke deres tilstedeværelse på sociale medier, for primært at skabe flere og bedre kunderelationer, samt sekundært for at kunne inspirere mere gennem øget synlighed af deres netværks faglighed og organisationsform.

 

Udfordringen for Emerging, i forhold til at anvende sociale medier, grundede primært i at netværket af individuelle konsulenter alle havde forskellige tilgange til og barrierer overfor brugen af sociale medier. Der var derfor først og fremmest brug for brand alignment, for at sikre oplevelsen af netværket udadtil, og derudover behov for konkrete guidelines til hvordan man bedst udkommer og skaber engagement med forskellige formål – individuelt og som gruppe.

Det har været en fornøjelse at arbejde med Holst Mouritzen. De fangede hurtigt vores ønsker til opgaven, og så var og er de meget “hands on” i deres tilgang. Sidst men ikke mindst så fik vi både en strategi og nogle konkrete værktøjer, vi kan arbejde videre med

Thomas Lynderup Kirkeskov og Jens G. Friis, Emerging

Kampagneledelse af konference på tværs af Norden En plug and play kommunikations- og kampagnestrategi gjorde det muligt for en dansk marketingkonference at …

Strategieksekvering for tech scale-up En ny marketingstrategi og processer for, hvordan denne skulle implementeres, gjorde virksomheden fokuseret på at vækste yderligere i …

Go-to-market strategi for start-up En analyse af markedet og prioritering af ressourcer, gjorde tech start-uppen klar til at lancere deres koncept. Udfordringen …

Din marketing-maskine er en etbenet fodboldspiller Af Jacob Holst Mouritzen Vi er de seneste 10 år blevet verdensmestre i at måle vores …

Vækststrategi for en større medlems-organisation I samarbejde med organisationen udviklede vi en vækststrategi som havde til formål at løse to væsentlige strategiske …

Holst Mouritzen Aps

Strandgade 4a
1401 København K
Danmark

CVR: 41079738

tlf +45 31 67 03 35

Mail:  jacob@holstmouritzen.dk

Følg os

© Holst Mouritzen 2021